Kwalifikacja:  INF.02 Administrowanie i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.

Zawód: technik informatyk 351203

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu administracji siecią komputerową, a także umożliwia uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.
 

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

 
 • 490 godzin w systemie zaocznym co dwa tygodnie w weekendy z wykorzystaniem Kształcenia Na Odległość
 • 160 godzin praktyki zawodowej

Poruszany materiał:

 • Podstawy lokalnych sieci komputerowych
 • Topologie sieci
 • Łącza sieciowe
 • Model OSI i TCP/IP
 • Protokoły sieciowe
 • Adresacja IP
 • Diagnostyka poprawności konfiguracji protokołów TCP/IP
 • Rodzaje środowisk sieciowych
 • Sprzętowe składniki sieci
 • Sieciowe systemy operacyjne
 • Rodzaje licencji Windows Server 2012, 2016, 2019
 • Instalacja systemu Windows Server 2012, 2016, 2019
 • Konfiguracja serwera jako kontrolera domeny
 • System operacyjny Linux
 • Zarządzanie danymi i dostępem do zasobów, bezpieczeństwo
 • Konta użytkowników
 • Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Konfiguracja i obsługa lokalnych sieci komputerowych
 • Konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Telefonia internetowa – VOiP
 • Zabezpieczenia zasobów sieciowych
 • Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 • Monitorowanie działania sieci
 • Narzędzia diagnostyczne
 • Rodzaje awarii sieciowych i ich przyczyny
 • Procedury rozwiązywania problemów
 • Przykłady problemów dostępu do sieci i metody ich rozwiązania
 • Modernizacja i rekonfiguracja lokalnych sieci komputerowych
 • Cele modernizacji sieci
 • Etapy tworzenia projektu modernizacji sieci
 • Montaż i demontaż stacji serwerowej – rack, desktop
 • Tworzenie sieci lokalnej na przykładzie praktycznym
 

Współczesny administrator sieci i systemów operacyjnych to specjalista zajmujący się budowaniem, konserwacją i obsługą sieci komputerowych opartych na różnych architekturach.
Do najważniejszych zadań administratora należą:

 • zarządzanie sieciami w firmie lub innej instytucji,
 • monitorowanie ruchu w tych sieciach,
 • wymiana i naprawa ich składników (serwery, routery, komputery osobiste itp.),
 • sporządzanie kopii zapasowych systemów i danych,
 • administrowanie systemami Linux, Windows.
CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT?
 
OTRZYMUJESZ CERTYFIKAT i ZAŚWIADCZENIE
 
Dodatkowo:
 
W połączeniu z kwalifikacją INF.03 (Tworzenie stron internetowych) otrzymujesz dyplom Technika Informatyka
 
 

Jak mogę się zapisać?

Pobierz formularz zgłoszeniowy naciskając przycisk ZAPISZ SIĘ znajdujący się poniżej. Po jego wydrukowaniu i wypełnieniu wyślij go na adres cku@ckusopot.pl lub przynieś go osobiście.